Teatristuudiosse on oodatud õpilased vanuses 7 – 25. eluaastat.
Eelnev kogemus ei ole nõutav, küll aga teatrihuvi. Õppetöö toimub erinevates vanusegruppides.

 

Teatritunnis omandatakse ja arendatakse:

Tegeleme näitlejameisterlikkuse, lavakõne, liikumise, etüüdide ning erinevate improvisatsioonitehnikatega. Teeme esmast tutvust teatriteooria- ja ajalooga. Kui algavad näitemängu proovid, keskendume oma tundides lavastuse loomisele.

Õppetöö eesmärgiks on arendada ja kasvatada kohusetunnet, teistega arvestamist, partneri usaldamist ning meeskonnatööd. Õpiväljunditeks on avalikud esinemised – olgu selleks improvisatsioonilised omaloomingulised etteasted, lühikavad (näiteks luuletustest, etüüdidest või proosatekstidest) ning näitemängud. Valminud. Teatristuudio noored osalevad teatrifestivalidel ning soovi korral on õpilastel võimalus olla huvikoolis ja linnas toimuvate noorteprojektide ja programmide teadustajateks ja läbiviijateks. Igal suvel toimub õpilastele teatrilaager Vihasoolaagris.

Tasumine toimub arve alusel. Üksikute puudutud tundide osas tagasiarvestust ei tehta.

 

Teatristuudio juhataja ja lavastaja: Jaanika Koppel