Selles huviringis arendab õpilane ilumeelt, käelist osavust, loovust ja püsivust, rakendades selleks käsitöös ning köögis kasutusel olevaid vahendeid, materjale ja tehnikaid.

Sihtrühm 9-11 a.
Õpilaste arv 10 õpilast
Kursuse maht 1 kord nädalas 120 minutit
Toimumise aeg reede 15.30–17.30
(viimane reede kuus koos emadega 17-00-17-30)
Toimumise koht käsitööklass
Õpetaja Marina Datskovkaja
Tunnitasu 4,50 € (60 min)

 

Käsitöö- ja köögikunstiringis

  • tutvutakse eri käsitööliikidega;
  • tehakse kanga- ja nööritöid;
  • meisterdatakse;
  • töötatakse taaskasutusmaterjalidega;
  • proovitakse trükitehnikaid;
  • tutvutakse kokakunstiga;
  • õpitakse lauakombeid, lauakatmist ja köögi korrashoidu.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide osas tagasiarvestust ei tehta.