Klaveriõppe eesmärk on arendada algajate muusikahuviliste musikaalsust ja rütmitunnet ning anda noodiõpetuse ja klaverimängu algteadmisi. Edasijõudnute programm koostatakse vastavalt lapse eelnevatele oskustele ja individuaalsetele võimetele.

Sihtrühm 6-aastased ja vanemad
Õpilaste arv 1 õpilane
Kursuse maht 1-2 korda nädalas 45 minutit
Toimumise aeg kokkuleppel õpetajaga
Toimumise koht klaveriklassid
Õpetajad Larissa Fahreddinova ja Ksenia Obezisvet
Tunnitasu  15 €

 

NB! Olenemata valitust annab hea tulemuse regulaarne harjutamine (vähemalt 15 minutit päevas või 30 minutit ülepäeva) ning lapsevanema ja õpetaja koostöö.

Klaveriõpinguid alustades peaks lapsel olema kodus klaver või võimalus mujal harjutamas käia, et kinnistada tunnis käsitletud materjali ja tagada võimalus iseseisvalt harjutada.

Tasumine toimub arve alusel.