Selles huviringis arendab õpilane ilumeelt, käelist osavust, loovust ja püsivust, rakendades selleks käsitöös ning köögis kasutusel olevaid vahendeid, materjale ja tehnikaid.

Sihtrühm 4.–6. klass
Õpilaste arv 10 õpilast
Kursuse maht 1 kord nädalas 120 minutit
Toimumise aeg reede 15.30–17.30
(viimane reede kuus 15.30-18.30 koos emadega)
Toimumise koht käsitööklass
Õpetaja Marina Datskovkaja
Tunnitasu 2 € (45 min)

 

Käsitöö- ja köögikunstiringis

  • tutvutakse eri käsitööliikidega;
  • õpitakse õmblema nii käsitsi kui ka masinaga;
  • tehakse kanga- ja nööritöid;
  • meisterdatakse;
  • töötatakse taaskasutusmaterjalidega;
  • proovitakse trükitehnikaid;
  • tutvutakse kokakunstiga;
  • õpitakse lauakombeid, lauakatmist ja köögi korrashoidu.

Huviringi avame juhul, kui sinna on registreerunud vähemalt kuus last.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide osas tagasiarvestust ei tehta.