Õpetaja koostab individuaalse õppeplaani igale õpilasele eraldi, toetades tema vajadustele ja ülesannetele, mida tema/lapsevanem on püstitanud.

Samuti tunnid on abiks kodutöö tegemisel. Valmistatakse ka tasemetöödeks ja eksamiteks.